Availability: W magazynie

Sprawozdawczość w pytaniach i odpowiedziach

SKU: SwPiO

10,00 

Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-64512-03-2
Liczba stron: 192
Okładka: twarda

Opis

Konkretne odpowiedzi na 167 najczęściej zadawanych pytań dotyczących sprawozdawczości

Dzięki tej książce pracownicy działów finansowo-księgowych i kierownicy jednostek dowiedzą się wszystkiego o sporządzaniu i przekazywaniu sprawozdań. Zrozumieją nowe przepisy w zakresie sprawozdawczości i przygotują się na dodatkowe obowiązki wynikające z wprowadzonych zmian.

Publikacja wyjaśnia najważniejsze zagadnienia związane ze sprawozdaniami budżetowymi i sprawozdaniami z operacji finansowych, w tym m.in.:

  • W jakich terminach i z jaką częstotliwością należy sporządzać sprawozdania
  • Na kim ciąży obowiązek składania sprawozdań
  • Jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdań
  • Jakie sprawozdania można przekazywać wyłącznie w formie elektronicznej
  • Czy sprawozdania przekazane elektronicznie trzeba drukować i archiwizować
  • Kiedy i jak należy dokonać korekty sporządzonych sprawozdań

W odróżnieniu od innych opracowań książka została napisana bez zbędnych rozważań teoretycznych, w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Dzięki praktycznym przykładom stanowi istotne wsparcie zarówno dla państwowych, jak i samorządowych jednostek sektora publicznego.

Krystyna Gąsiorek:

Ekonomista, pracownik państwowej jednostki budżetowej. Specjalista w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka wielu publikacji dotyczących m.in. sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych i klasyfikacji budżetowej.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
1.1. Zasady ogólne dotyczące sporządzania sprawozdań
1.2. Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
1.3. Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń
i gwarancji
1.4. Rb-ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu
wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych
1.5. Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Rozdział 2. Sprawozdawczość budżetowa
2.1. Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych
2.2. Sprawozdania budżetowe jednostek państwowych