Ilona Szczygieł-Grüdl

Ilona Szczygieł-Grüdl

Prawnik; specjalizuje się w zamówieniach publicznych oraz funduszach unijnych, procedurach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, szczególnie w zakresie zwrotu środków z budżetu UE. Zaangażowana w realizację wielu projektów unijnych, w tym międzynarodowych. Współautorka książki „Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych finansowanych z udziałem środków europejskich – weryfikacja decyzji”.

Publikacje: Ilona Szczygieł-Grüdl