Availability: W magazynie

Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Komentarz

188,00 

Rok wydania: 2023
ISBN: 978-83-67236-20-1
Liczba stron: 358
Okładka: twarda

Opis

Okres programowania 2021–2027 to z jednej strony nowe możliwości inwestycyjne, a z drugiej – konieczność zapoznania się ze zmianami w przepisach. Nowe zasady oraz nieznane dotąd instrumenty mogą budzić wiele wątpliwości wśród beneficjentów, a także organów kontrolnych.

Celem tego komentarza jest pomoc w wyjaśnieniu zaktualizowanych regulacji ustawy wdrożeniowej przez omówienie wszystkich artykułów, ich interpretację oraz porównanie z dotychczas obowiązującymi przepisami. Autorzy szczegółowo komentują proces dystrybucji funduszy unijnych oraz zasady realizacji i koordynacji programów, a także wskazują, na kim spoczywa obowiązek monitorowania postępów w ich wdrażaniu. Zwracają też uwagę na obowiązki sprawozdawcze oraz na konsekwencje nieprawidłowości stwierdzonych przez uprawnione organy w ramach kontroli. W opracowaniu opisano przepływy finansowe i system rozliczeń między UE a państwami członkowskimi oraz zakres pomocy publicznej i wsparcia warunkowego. W przystępny sposób przedstawiono także proces wyboru projektu przeznaczonego do dofinansowania oraz przebieg tworzenia umowy.

Publikacja jest skierowana do wszystkich grup podmiotów związanych z realizacją zadań finansowanych z funduszy UE, w tym do wnioskodawców, beneficjentów, organów kontrolnych oraz instytucji odpowiedzialnych za dystrybucję i kontrolę wydatkowania środków.

Grzegorz Karwatowicz:

Prawnik, ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych i prawa Unii Europejskiej. Doradzał przy realizacji kilkuset projektów unijnych (wartość największych z nich przekraczała 1,5 mld zł). Ma bogate doświadczenie w postępowaniach dotyczących zwrotu środków z UE (wartość najwyższej korekty finansowej, przed którą obronił beneficjenta, wynosiła prawie 60 mln zł). Jest autorem lub współautorem 11 książek oraz ponad 100 artykułów. Przeprowadził ponad 200 szkoleń praktycznych. Wykłada w WSB Merito we Wrocławiu oraz na Politechnice Wrocławskiej. Prowadzi indywidualną praktykę prawniczą (www.karwatowicz.eu) oraz współpracuje z kancelarią prawną SWK Legal.

Ilona Szczygieł-Grüdl:

Prawnik; specjalizuje się w zamówieniach publicznych oraz funduszach unijnych, procedurach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, szczególnie w zakresie zwrotu środków z budżetu UE. Zaangażowana w realizację wielu projektów unijnych, w tym międzynarodowych. Współautorka książki „Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych finansowanych z udziałem środków europejskich – weryfikacja decyzji”.

Joanna Sebzda-Załuska:

Radca prawny, partner w kancelarii SWK Legal. Zajmuje się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego oraz projektów deweloperskich, w tym z wykorzystaniem środków unijnych. Od lat reprezentuje beneficjentów przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi w postępowaniach w przedmiocie zwrotu środków. Współzałożycielka kancelarii prawnej SWK Legal Sebzda-Załuska Wójcik Kamińska Radcowie Prawni sp.p. Zatrudniony w niej kilkunastoosobowy zespół ekspertów świadczy wysoko wyspecjalizowane usługi prawne.

Krzysztof Karwatowicz:

Politolog, specjalista ds. stosunków międzynarodowych (UAM w Poznaniu); absolwent studiów NBP oraz PAN. Jest twórcą systemu realizacji ZIT dla gorzowskiego MOF i ekspertem ds. wyboru strategii RLKS w woj. zachodniopomorskim. Autor 200 publikacji w „Gazecie Podatkowej”. Doradza zastępcy przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu. Pełni również funkcję sekretarza w gminie Santok.

Magdalena Czaplińska:

Radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., specjalizującej się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, ekspert ds. zagadnień prawnych dotyczących nowych technologii.

Robert Suwaj:

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Politechniki Warszawskiej; adwokat; specjalista z zakresu teorii prawa administracyjnego oraz procedur administracyjnych; wieloletni praktyk orzekający w organie wyższego stopnia; autor ponad 300 publikacji naukowych, komentarzy, opinii i glos; uczestnik wielu konferencji i szkoleń z zakresu wydawania decyzji oraz procedur odwoławczych i sądowych.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1–3)

Rozdział 2. Koordynacja realizacji programów (art. 4–5)

Rozdział 3. System realizacji programu (art. 6–7)

Rozdział 4. System instytucjonalny (art. 8–14)

Rozdział 5. Komitet monitorujący (art. 15–20)

Rozdział 6. Przepływy finansowe i system rozliczeń (art. 21–23)

Rozdział 7. Kontrola i nieprawidłowości (art. 24–27)

Rozdział 8. Monitorowanie postępu finansowego i rzeczowego programu (art. 28–29)

Rozdział 9. Pomoc publiczna (art. 30)

Rozdział 10. Instrumenty finansowe (art. 31–32)

Rozdział 11. Wsparcie warunkowe (art. 33)

Rozdział 12. Szczególne instrumenty realizacji programów (art. 34–37)

Rozdział 13. Projekty (art. 38–41)

Rozdział 14. Wybór projektów (art. 42–60)

Rozdział 15. Umowa o dofinansowanie projektu i decyzja o dofinansowaniu projektu (art. 61–62)

Rozdział 16. Procedura odwoławcza (art. 63–79)

Rozdział 17. Eksperci (art. 80–86)

Rozdział 18. Przetwarzanie danych osobowych (art. 87–93)

Bibliografia
Akty prawne
Orzecznictwo