Paweł Majczak

Paweł Majczak

Doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz zarządzaniu drogami publicznymi.

Publikacje: Paweł Majczak