Łukasz Kroplewski

Łukasz Kroplewski

Prawnik, doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa. Wiceprzewodniczący Grupy Ekspertów ds. Gazu UNECE. Radca Krajowej Izby Gospodarczej.

Publikacje: Łukasz Kroplewski