Availability: W magazynie

Praca zdalna (nie) dla każdego. Poradnik pracodawcy i pracownika

SKU: PZndK

148,00 

Rok wydania: 2023
ISBN: 978-83-67236-26-3
Liczba stron: 266
Okładka: twarda

Opis

Czy praca zdalna jest dla każdego? Komu i w jakich okolicznościach przysługuje do niej prawo? W jaki sposób należy złożyć wniosek o pracę zdalną i czy jest to obligatoryjne? Czy pracodawca ma prawo taki wniosek odrzucić? A przede wszystkim, jakie warunki należy spełnić, aby praca zdalna stała się realną możliwością przynoszącą oczekiwane rezultaty i pracownikowi, i pracodawcy?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w wyjątkowym przewodniku, który pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości związane ze zmianami w prawie pracy w kontekście świadczenia pracy zdalnej. Jest to zbiór cennych wskazówek dotyczących praw i obowiązków obydwu stron umowy o pracę. Poradnik pokazuje formalnoprawne uwarunkowania wprowadzenia pracy zdalnej, do których zobowiązany jest pracodawca, oraz wynikające z tego finansowe konsekwencje.

Autor w przystępny sposób przedstawia treść umowy o pracę oraz zawarte w niej informacje o warunkach zatrudnienia pracownika świadczącego pracę zdalną; omawia sposób wprowadzenia pracy zdalnej jako porozumienia między pracownikiem i pracodawcą; zwraca uwagę na prawo do bycia offline oraz przedstawia rekomendacje dotyczące wypracowania bieżących i okresowych metod raportowania wyników pracy zdalnej.

Publikacja ujmuje temat kompleksowo, co czyni ją nieocenionym wsparciem dla kadrowych, menedżerów i pracodawców, a także każdego pracownika, który chce poznać wady i zalety pracy zdalnej oraz związane z nią prawa i obowiązki.

Książka została wzbogacona o edytowalne wzory dokumentów niezbędnych do wprowadzenia pracy zdalnej, m.in.: wniosek o pracę zdalną, porozumienie stron zmieniające umowę o pracę w związku ze złożonym wnioskiem o pracę zdalną, oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z procedurą ochrony danych osobowych.

Łukasz Paroń:

Wieloletni redaktor naczelny czasopisma „Kadry i Płace w Administracji” oraz pracownik służb kadrowo-płacowych, doświadczony trener i szkoleniowiec, autor kilkudziesięciu artykułów z obszaru prawa pracy, a także autor i współautor kilku publikacji książkowych poświęconych tej tematyce.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Geneza i koncepcja pracy zdalnej

Rozdział 2. Praca zdalna z perspektywy unijnych dyrektyw i ich wpływu na polskie prawo pracy

Rozdział 3. Praca zdalna – wymóg zmian w organizacji pracy

Rozdział 4. Ustawowe formy pracy zdalnej

Rozdział 5. Sposób wprowadzenia pracy zdalnej jako element konsensu pracodawcy i pracownika lub jednostronnego polecenia podmiotu zatrudniającego

Rozdział 6. Wnioskowanie w zakresie uprawnień pracowniczych przez pracownika zdalnego

Rozdział 7. Zniesienie pracy zdalnej

Rozdział 8. Treść umowy o pracę oraz informacji o warunkach zatrudnienia pracownika świadczącego pracę zdalną

Rozdział 9. Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej i możliwości odrzucenia go przez pracodawcę

Rozdział 10. Praca zdalna jako elastyczna organizacja pracy

Rozdział 11. Regulamin (porozumienie) pracy zdalnej jako wewnątrzzakładowe źródło prawa pracy oraz konsekwencje prawne dla pracodawcy i pracownika
11.1. Inne regulaminy a regulamin pracy zdalnej
11.2. Zakres podmiotowy
11.3. Miejsce świadczenia pracy zdalnej
11.4. Możliwości prawne zmiany umówionej i zleconej pracy zdalnej
11.5. Zlecanie podróży służbowych z uwzględnieniem aspektu miejsca rozpoczęcia i zakończenia pracy
11.6. Oświadczenie pracownika o spełnieniu warunków lokalowych i technicznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy jako warunek podjęcia pracy zdalnej
11.7. Rotacyjna praca zdalna
11.8. Sposób określenia ponoszenia kosztów związanych z pracą zdalną
11.9. Reguły komunikowania się pracodawcy z pracownikiem w związku z pracą zdalną
11.10. Potwierdzanie obecności w pracy zdalnej
11.11. Organizacja czasu pracy pracownika świadczącego pracę w formule zdalnej
11.11.1. Podstawowy system czasu pracy
11.11.2. Równoważny system czasu pracy
11.11.3. Zadaniowy system czasu pracy
11.11.4. Ruchomy czas pracy oraz indywidualny rozkład czasu pracy
11.11.5. Ewidencja czasu pracy
11.12. Zlecanie pracy nadliczbowej w formule zdalnej
11.13. Dyżur pracowniczy
11.14. Prawo do bycia offline
11.15. Zasady kontroli wykonywania pracy zdalnej przez pracownika
11.16. Monitoring pracownika zdalnego
11.17. Określenie zasad przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych z uwzględnieniem instruktażu i szkoleń w tym zakresie
11.18. Zasady odbywania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika zdalnego
11.19. Prawo a obowiązek przeprowadzenia kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
11.20. Ocena ryzyka zawodowego i informacja o bezpiecznych zasadach wykonywania pracy zdalnej
11.21. Określenie zasad szkoleń i bieżącej pomocy związanej z wprowadzeniem pracy zdalnej
11.22. Wypadek przy pracy zdalnej

Rozdział 12. Zakaz dyskryminacji osoby świadczącej pracę zdalną

Rozdział 13. Rozwiązania podnoszące efektywność pracy zdalnej
13.1. Zmiana sposobu tworzenia zakresu obowiązków wobec pracowników z większym uwzględnieniem zadaniowości i autonomiczności
13.2. Analiza stosowanego systemu czasu pracy
13.3. Praca mobilna i terenowa pracowników jako ewentualny przejaw pracy zdalnej
13.4. Zmiana metod wynagradzania
13.5. Wypracowanie bieżących i okresowych metod raportowania na temat wyników pracy zdalnej świadczonej przez pracownika
13.6. Uprawnienia i obowiązki osoby kierującej pracownikami w ramach pracy zdalnej

Wzory dokumentów
Wzór 1. Porozumienie/regulamin wykonywania pracy zdalnej
Wzór 2. Wniosek o pracę zdalną
Wzór 3. Porozumienie stron zmieniające umowę o pracę w związku ze złożonym wnioskiem o pracę zdalną
Wzór 4. Wniosek o zaprzestanie pracy zdalnej
Wzór 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z porozumieniem/ regulaminem pracy zdalnej
Wzór 6. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Procedurą ochrony danych osobowych
Wzór 7. Wezwanie do usunięcia uchybień z zakresu bhp
Wzór 8. Cofnięcie zgody na pracę zdalną ze względu na uchybienia z zakresu bhp
Wzór 9. Polecenie pracy zdalnej
Wzór 10. Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej
Wzór 11. Wniosek pracownika o zastosowanie pracy zdalnej ze względu na szczególny status
Wzór 12. Odmowa uwzględnienia wniosku złożonego na podstawie art. 6719 § 6 kp

Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzecznictwa
Bibliografia