Availability: W magazynie

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

SKU: EZPwP2

128,00 

Rok wydania: 2023
ISBN: 978-83-67236-28-7
Liczba stron: 186
Okładka: twarda

Opis

W jaki sposób prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w dobie obowiązkowej komunikacji elektronicznej? Jak prawidłowo przygotować i opublikować ogłoszenie oraz zarejestrować postępowanie na Platformie e-Zamówienia? Gdzie, kiedy i w jaki sposób zamieszczać informacje i dokumenty dotyczące prowadzonego postępowania? Jak poprawnie skonfigurować konto użytkownika w biuletynach i systemach elektronizacji zamówień publicznych?

Ten praktyczny przewodnik przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces zakupowy prowadzony w cyfrowej rzeczywistości. Dzięki jasnym i praktycznym przykładom poznasz odpowiedzi na wiele pytań dotyczących m.in. sposobu przygotowania lub oceny dokumentów cyfrowych, dopuszczalnych kanałów komunikacji, działaniach w biuletynach i systemach elektronicznych, dowiesz się także jak poprawnie weryfikować prawidłowość e-podpisów przy użyciu najpopularniejszych programów.

Autorki dokładnie wyjaśniają kwestie dotyczące technicznej warstwy elektronicznych zamówień publicznych, np. sposobu prowadzenia czynności z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych, jak również zagadnienia odnoszące się do zakresu zastosowania platform zakupowych, w tym podstawowych funkcjonalności publicznej Platformy e-Zamówienia. Ponadto opracowanie jest wzbogacone o liczne instrukcje zaczerpnięte wprost z systemów komunikacji elektronicznej, diagramy oraz screeny, umożliwiające w sposób obrazowy przeprowadzenie czytelnika przez poszczególne zagadnienia.

Publikacja ma charakter uniwersalny i skierowana jest do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych, zarówno do zamawiających, w tym pracowników działów zamówień publicznych, jak również do wykonawców, którzy chcą lepiej zrozumieć swoją rolę w procesie zakupowym.

Ewa Ropka:

Zastępca Dyrektora Centrum Zakupów dla Sądownictwa IGB, odpowiadająca za organizację procesu przygotowania, procedowania i realizacji scentralizowanych zamówień publicznych dla jednostek resortu sprawiedliwości, wieloletni praktyk zamówień publicznych w zakresie prowadzenia procedur, doradztwa i szkoleń oraz autor publikacji.

Ewelina Mazur:

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych Centrum Zakupów dla Sądownictwa IGB, odpowiadająca za organizację procedur scentralizowanych zamówień publicznych dla jednostek resortu sprawiedliwości, wieloletni praktyk zamówień publicznych w zakresie prowadzenia procedur, doradztwa i szkoleń.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Informacje wstępne i etap przygotowania postępowania
1.1. Wymiary elektronizacji w procedurach prowadzonych na podstawie PZP
1.2. Kanały komunikacji
1.3. Podpisy elektroniczne
1.3.1. Kwalifikowany podpis elektroniczny
1.3.2. Podpis zaufany
1.3.3. Podpis osobisty
1.3.4. Weryfikacja podpisów elektronicznych
1.4. Konta użytkowników w biuletynach i systemach elektronizacji zamówień publicznych
1.5. Dokumenty wewnętrzne
1.6. Plan postępowań
1.7. Informacje o stosowanych środkach komunikacji elektronicznej

Rozdział 2. Etap postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2.1. Przygotowanie ogłoszenia oraz rejestracja postępowania
2.2. Zamieszczanie informacji i dokumentów na stronie internetowej prowadzonego postępowania
2.3. Komunikacja w toku postępowania
2.4. Otwarcie ofert
2.5. Dokumenty elektroniczne – specyfika i rodzaje
2.5.1. Dokument elektroniczny
2.5.2. Elektroniczna kopia dokumentu
2.5.3. Sposób składania dokumentów elektronicznych
2.5.4. Weryfikacja dokumentów elektronicznych
2.5.5. Internetowe repozytorium zaświadczeń e-Certis
2.6. Wadium elektroniczne
2.6.1. Wnoszenie wadium
2.6.2. Zwrot elektronicznej gwarancji wadialnej
2.7. Obowiązki informacyjne wobec Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
2.8. Umowa ramowa oraz Dynamiczny System Zakupów jako procedury szczególne

Rozdział 3. Etap realizacji zamówienia publicznego i zakończenie umowy
3.1. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego
3.2. Ogłoszenie o wyniku lub o udzieleniu zamówienia
3.3. Ogłoszenie o zmianie umowy
3.4. Ogłoszenie o wykonaniu umowy
3.5. Sprawozdania z udzielonych zamówień
3.6. Archiwizacja i przechowywanie dokumentów elektronicznych oraz prowadzenie protokołu postępowania

Bibliografia i orzecznictwo