Ewa Ropka

Ewa Ropka

Zastępca Dyrektora Centrum Zakupów dla Sądownictwa IGB, odpowiadająca za organizację procesu przygotowania, procedowania i realizacji scentralizowanych zamówień publicznych dla jednostek resortu sprawiedliwości, wieloletni praktyk zamówień publicznych w zakresie prowadzenia procedur, doradztwa i szkoleń oraz autor publikacji.

Publikacje: Ewa Ropka