Ewelina Mazur

Ewelina Mazur

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych Centrum Zakupów dla Sądownictwa IGB, odpowiadająca za organizację procedur scentralizowanych zamówień publicznych dla jednostek resortu sprawiedliwości, wieloletni praktyk zamówień publicznych w zakresie prowadzenia procedur, doradztwa i szkoleń.

Publikacje: Ewelina Mazur