Ewaryst Kowalczyk

Ewaryst Kowalczyk

Prawnik, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ekspert z zakresu finansów publicznych w licznych instytucjach. Doradca zamawiających i wykonawców oraz partnerów publicznych i prywatnych. Szkoleniowiec i autor licznych publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim oraz opinii prawnych dotyczących finansów publicznych i zamówień publicznych

Publikacje: Ewaryst Kowalczyk