Availability: Nakład wyczerpany

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł. Część 2 – wzory regulaminów, procedur i dokumentów

SKU: ZPoWP1302

148,00 

Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66248-62-5
Liczba stron: 250
Okładka: twarda

Brak w magazynie

Opis

Co zawrzeć w regulaminie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł? Jak konstruować wewnętrzne procedury, aby stały się praktycznym instrumentem kontroli zarządczej? W jaki sposób udokumentować czynności na poszczególnych etapach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia?

Zmiany wprowadzone w nowym prawie zamówień publicznych oznaczają przede wszystkim konieczność aktualizacji lub napisania na nowo regulaminów obowiązujących w danej jednostce.

Dwuczęściowa publikacja pomoże stworzyć odpowiednie procedury i uniknąć błędów podczas kontraktowania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów nowego pzp.

W drugiej części opracowania autor podpowiada, jakie elementy powinny znaleźć się w wewnętrznym regulaminie udzielania zamówień, by ułatwiał ich efektywną realizację oraz zapobiegał nieprawidłowościom i naruszeniu przepisów. Wyjaśnia też, jak sformułować zapisy pozwalające na odstąpienie od ustalonych procedur w szczególnych przypadkach.

Atutem książki jest jej rozbudowana część praktyczna, na którą składają się wzory regulaminów, procedur i oświadczeń, dołączone w edytowalnej wersji na płycie CD.

Ewaryst Kowalczyk:

Prawnik, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ekspert z zakresu finansów publicznych w licznych instytucjach. Doradca zamawiających i wykonawców oraz partnerów publicznych i prywatnych. Szkoleniowiec i autor licznych publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim oraz opinii prawnych dotyczących finansów publicznych i zamówień publicznych

Spis treści

Wykaz skrótów

Rozdział 1. Zasady tworzenia procedur udzielania oraz procedur kontroli zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł
1.1. Znaczenie kontroli zarządczej w zamówieniach publicznych
1.2. Regulamin zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł jako procedura wewnętrzna w jednostce
1.3. „Szycie na miarę”
1.4. Przekleństwo nadmiernego rygoryzmu
1.5. Identyfikacja ryzyka związanego z zamówieniami publicznymi
1.6. Wprowadzenie regulaminu w drodze zarządzenia
1.7. Układ regulaminu
1.8. Co zawrzeć w regulaminie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł?
1.9. Dokumentowanie czynności z postępowania o udzielenie zamówienia
1.10. Dokumentowanie udzielenia zamówienia

Rozdział 2. Wzory regulaminów, procedur i dokumentów
2.1. Wzory regulaminów udzielania zamówień publicznych
2.2. Wzory ogłoszeń o przetargu prowadzonym w trybie kodeksu cywilnego
2.3. Wzory regulaminów przetargów prowadzonych w trybie kodeksu cywilnego
2.4. Wzór specyfikacji warunków zamówienia
2.5. Wzory wniosków o udzielenie zamówienia
2.6. Wzory zaproszeń do składania ofert
2.7. Wzór zaproszenia do negocjacji
2.8. Wzory formularzy ofertowych
2.9. Wzory oświadczeń
2.10. Wzory protokołów postępowań i dokumentacji czynności w postępowaniu
2.11. Wzory rejestrów zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł
2.12. Wzór powierzenia czynności w postępowaniu przetargowym prowadzonym na podstawie art. 701–705 kodeksu cywilnego
2.13. Wzory procedur kontroli finansowej oraz zarządzeń wydanych w tej sprawie
2.14. Wzór regulaminu kontroli wewnętrznej

Bibliografia
Spis aktów prawnych