Iwona Ziarniak

Iwona Ziarniak

Ekspert w zakresie zamówień publicznych, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Doradca legitymujący się certyfikatem nadanym w ramach projektu KIGNET. Od 1998 r. kieruje zespołami wsparcia sprzedaży w firmach informatycznych ubiegających się o zamówienia publiczne. Wykładowca i autorka wielu publikacji. Zastępczyni redaktor naczelnej miesięcznika „Przetargi Publiczne”.

Publikacje: Iwona Ziarniak