Bartosz Rosada

Bartosz Rosada

Adwokat, prowadzi skomplikowane procesy w sprawach gospodarczych oraz sprawy o charakterze majątkowym niezwiązane z działalnością biznesową. Ma doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach państwowych.

Publikacje: Bartosz Rosada