Availability: W magazynie

Sztuka przemówień i wystąpień w administracji publicznej

SKU: SPiWwAP

10,00 

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66248-09-0
Liczba stron: 211
Okładka: twarda

Opis

Czy zastanawiałeś się, dlaczego niektórym osobom wystąpienia publiczne przychodzą z łatwością, podczas gdy inni – dysponujący podobną wiedzą i doświadczeniem – mają z nimi problemy?

Niniejszy poradnik przygotowano z myślą o każdym, kto, chcąc nie chcąc, musi odnaleźć się w roli mówcy – bez względu na to, czy przemawia przed kilkuosobowym zespołem pracowników, czy kilkutysięczną publicznością.

W książce autorka pokazuje, w jaki sposób możesz zaprezentować własne myśli tak, aby zostały one zauważone i docenione przez Twoich odbiorców. Dzieli się autorskimi technikami, dzięki którym będziesz wypadać naturalnie i profesjonalnie, a każde przemówienie stanie się dla Ciebie przyjemnym doświadczeniem. Czytając poradnik, dowiesz się m.in., jak:
  • wykorzystać własną mowę ciała, by zdobyć zaufanie słuchaczy
  • zapanować nad głosem, tremą i stresem
  • dopasować formę prezentacji do grupy słuchaczy
  • interpretować zachowanie słuchaczy i realnie oceniać okoliczności mogące tworzyć potencjalne sytuacje kryzysowe

Niemal na każdej stronie znajdziesz elementy ważne i wymagające zapamiętania, które umożliwią Ci sprawdzenie umiejętności! W tekście wyróżnione zostały praktyczne ćwiczenia, opinie ekspertów, przykłady, doświadczenia i refleksje autorki. Dzięki nim:

MÓWCA POCZĄTKUJĄCY: opanuje tajniki wystąpień publicznych
MÓWCA „W POŁOWIE DROGI”: doszlifuje swój warsztat i skoryguje popełniane do tej pory błędy
MÓWCA DOSKONAŁY: usystematyzuje wiedzę i wypracuje własny, niepowtarzalny styl

Monika Maj-Osytek:

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, wykładowca, ekspert ds. komunikacji niewerbalnej, Trener Umiejętności Poznawczych, psychopedagog, doradca w zakresie budowania strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Posiada piętnastoletnie doświadczenie w pracy trenerskiej. Prowadzi szkolenia dla pracowników zatrudnionych zarówno w instytucjach państwowych, jak i międzynarodowych korporacjach.

Spis treści

Wyróżnienia zastosowane w tekście
Wstęp
Ćwiczenie na początek

Rozdział 1. Wystąpienia publiczne w administracji
1.1. Istota wystąpień publicznych
1.2. Znaczenie wystąpień i prezentacji w administracji publicznej
1.3. Postrzeganie mówcy przez słuchaczy w trakcie wystąpienia

Rozdział 2. Przygotowanie do wystąpienia w administracji publicznej
2.1. Merytoryczne przygotowanie do wystąpień
2.2. Kompletowanie dokumentacji i materiałów do przemówienia
2.3. Przygotowanie przestrzeni do wystąpienia
2.4. Wybór miejsca przemówienia – elementy proksemiki i zarządzania przestrzenią
2.5. Różnice w prowadzeniu wystąpień w pomieszczeniu oraz na otwartej przestrzeni
2.6. Prowadzenie wystąpień w internecie
2.7. Storytelling, dowcip, anegdota, czyli jak dopasować formę prezentacji do grupy słuchaczy
2.8. Budowanie autorytetu i wiarygodności
2.9. Tworzenie konspektu ułatwiającego prowadzenie prezentacji

Rozdział 3. Autorskie techniki projektowania wystąpień publicznych
3.1. Wstęp do projektowania przemówienia
3.2. Technika MAPA (5 etapów projektowania przemówienia)
3.2.1. Opis techniki
3.2.2. Zastosowanie techniki MAPA do krótkich wystąpień publicznych
3.2.3. Zastosowanie techniki MAPA do długich, nawet kilkugodzinnych przemówień – możliwości dostosowania techniki do indywidualnych potrzeb mówcy
3.3. Technika W-R-Z – budowanie napięcia przez charakterystyczne wstępy wystąpienia
3.4. Technika P-T-P – przełożenie wypowiedzi na ramy czasowe w celu pobudzenia wyobraźni słuchacza
3.5. Łączenie techniki MAPA z W-R-Z i P-T-P
3.6. Projektowanie prezentacji multimedialnych jako sposobu komunikacji ze słuchaczem
3.7. Praktyczne ćwiczenia umożliwiające trenowanie tworzenia przemówień i wypracowanie własnego stylu podczas wystąpień

Rozdział 4. Zarządzanie własną komunikacją niewerbalną w celu przygotowania się do wystąpienia
4.1. Gesty budzące zainteresowanie audytorium
4.2. Gesty zniechęcające do słuchania
4.3. Kontakt wzrokowy i jego rola w budowaniu porozumienia z publicznością
4.4. Postawa ciała sposobem budowania autentycznego przekazu
4.5. Świadome i nieświadome używanie gestów podczas wystąpień – jak panować nad swoim ciałem i dobrze się zaprezentować
4.5.1. Osobowość choleryczna
4.5.2. Osobowość melancholiczna
4.5.3. Osobowość sangwiniczna
4.5.4. Osobowość flegmatyczna
4.5.5. Podsumowanie
4.6. Rola autoprezentacji w wystąpieniach publicznych – najczęstsze błędy

Rozdział 5. Analizowanie zachowań słuchaczy
5.1. Słuchowiec, kinestetyk czy wzrokowiec – kiedy pomocne w budowaniu napięcia, zainteresowania i uwagi słuchaczy mogą okazać się obrazy, dźwięki czy gesty oraz ruch
5.2. Angażowanie słuchaczy do udziału w prezentacji i płynące z tego korzyści
5.3. Radzenie sobie z trudnym audytorium
5.4. Nawiązanie współpracy ze słuchaczami po długim monologu lub przedstawieniu ważnych treści merytorycznych
5.5. Metody panowania nad dyskusją czy burzą mózgów

Rozdział 6. Emisja głosu
6.1. Jak dostosować parajęzyk do rodzaju wystąpienia?
6.2. Czym jest syntonia i jak wykorzystać ją w przemówieniach oraz wypowiedziach na forum grupy?
6.3. Tempo mówienia – sposób na skuteczne przemawianie
6.4. Intonacja
6.5. Uwagi dodatkowe

Rozdział 7. Opanowanie tremy
7.1. Jak publiczność widzi tremę
7.2. Wykorzystanie technik wizualizacji w celu pokonania tremy
7.3. Metoda trójkąta – jak rozplanować przestrzeń i utrzymać kontakt z publicznością
7.4. Radzenie sobie z zakłóceniami ruchu oraz mowy przed wystąpieniem i w jego trakcie
7.5. Techniki opanowania stresu i napięcia
7.6. Kinezjetyka – jak w dwie minuty sprawić, by dzięki użyciu odpowiednich gestów stres, zamiast blokady, stał się motywatorem

Rozdział 8. Dobry start i co dalej? Ważne aspekty prezentacji
8.1. Co sobą reprezentuję – jak się postrzegam, a jak widzą mnie inni?
8.2. Umiejętna ocena i analiza komunikacji niewerbalnej podczas prezentacji

Zakończenie
Bibliografia
Indeks