Availability: W magazynie

Czas pracy w administracji publicznej

Autor: Marek Choczaj
SKU: CPwAP

128,00 

Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66248-75-5
Liczba stron: 288
Okładka: twarda

Opis

W jakich okolicznościach pracownik urzędu może zostać zobowiązany do pracy w nocy, niedzielę lub święto? Czy przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu? Czym różni się czas pracy od czasu podróży służbowej? W jaki sposób rozliczyć pracę w godzinach nadliczbowych w służbie cywilnej, w jednostkach samorządu terytorialnego i w urzędach państwowych?

To książka, która rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące najbardziej problematycznych zagadnień związanych z czasem pracy w administracji publicznej. W sposób szczegółowy zostały w niej opisane systemy czasu pracy stosowane w instytucjach publicznych, kwestia dyżurów, urlopów wypoczynkowych i dni wolnych od pracy.

Autor sporo miejsca poświęcił ewidencji czasu pracy, w tym prowadzonej dla poszczególnych grup: kadry kierowniczej, radców prawnych, kierowców czy strażników gminnych. Wyjaśnił metody wliczania różnych aktywności do czasu pracy i zasady zapewniania pracownikom odpoczynku. Przedstawił także regulacje mające zastosowanie wobec osób niepełnosprawnych.

Opracowanie ma wymiar praktyczny – poza omówieniem przepisów prawa pracy i orzecznictwa – najtrudniejsze zagadnienia zostały przedstawione na licznych przykładach, a całość uzupełniono o przydatne wzory dokumentów. Z pewnością będzie wsparciem dla pracowników działów kadr – ułatwi planowanie pracy oraz prawidłowe jej rozliczanie.

Marek Choczaj:

Praktyk, wieloletni pracownik instytucji nadzorującej przestrzeganie prawa pracy, wykładowca, szkoleniowiec. Autor wielu artykułów w fachowych czasopismach i kilku książek. Koncentruje się głównie na rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych dotyczących zbiorowego i indywidualnego prawa pracy.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Pojęcie czasu pracy
1.1. Podstawowe definicje dotyczące czasu pracy
1.2. Atypowe zdarzenia w czasie pracy
1.3. Badania lekarskie a czas pracy
1.4. Pragmatyki służbowe

Rozdział 2. Systemy czasu pracy stosowane w urzędach publicznych
2.1. Podstawowy system czasu pracy
2.2. Równoważny system czasu pracy
2.3. Zadaniowy system czasu pracy
2.4. Prawidłowość ustalenia systemu czasu pracy

Rozdział 3. Rozkład czasu pracy

Rozdział 4. Okres rozliczeniowy

Rozdział 5. Pracodawca jako organizator czasu pracy
5.1. Specyfika uwarunkowań czasu pracy pracowników samorządowych
5.2. Specyfika uwarunkowań czasu pracy korpusu służby cywilnej
5.3. Specyfika uwarunkowań czasu pracy urzędników państwowych
5.4. Specyfika uwarunkowań czasu pracy strażników gminnych
5.5. Dopasowanie potrzeb zakładu pracy a właściwe zorganizowanie czasu pracy
5.6. Zmianowa organizacja czasu pracy w urzędzie
5.7. Ruchomy czas pracy

Rozdział 6. Prawidłowość zapewnienia odpoczynku pracownikowi
6.1. Odpoczynek dobowy
6.2. Odpoczynek tygodniowy

Rozdział 7. Praca w porze nocnej

Rozdział 8. Nieobecności w pracy

Rozdział 9. Praca w godzinach nadliczbowych
9.1. Limit godzin nadliczbowych
9.2. Odmowa pracy w godzinach nadliczbowych
9.3. Godziny nadliczbowe dobowe
9.4. Godziny nadliczbowe średniotygodniowe
9.5. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych w jednostkach samorządu terytorialnego
9.6. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych w służbie cywilnej
9.7. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych w urzędach państwowych
9.8. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych strażników gminnych

Rozdział 10. Praca w niedziele i święta

Rozdział 11. Dyżur

Rozdział 12. Urlop wypoczynkowy

Rozdział 13. Czas pracy a czas szkolenia

Rozdział 14. Czas pracy a czas podróży służbowej

Rozdział 15. Uregulowanie czasu pracy w akcie wewnątrzzakładowym

Rozdział 16. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych w urzędach

Rozdział 17. Czas pracy kierowców w urzędach

Rozdział 18. Czas pracy osób kierujących pracownikami

Rozdział 19. Czas pracy radców prawnych w urzędach publicznych

Rozdział 20. Dokumentowanie czasu prac

Rozdział 21. Odpowiedzialność wykroczeniowa za naruszenie przepisów o czasie pracy

Rozdział 22. Zakończenie

Rozdział 23. Wzory dokumentów
Wzór 1. Ewidencja czasu pracy
Wzór 2. Wniosek w sprawie udzielenia zwolnienia w celu załatwienia spraw osobistych
Wzór 3. Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na podstawie art. 188 kp
Wzór 4. Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy na podstawie art. 142 kp
Wzór 5a. Wniosek w sprawie stosowania zmiennych godzin rozpoczynania pracy
Wzór 5b. Wniosek w sprawie stosowania przedziału czasowego rozpoczynania i kończenia pracy
Wzór 6. Ustalenie zadaniowego czasu pracy
Wzór 7. Wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę świadczoną w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy
Wzór 8. Wniosek urlopowy
Wzór 9. Wniosek o ustalenie urlopu w planie urlopów

Bibliografia
Źródła internetowe
Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzecznictwa
Skorowidz