Paweł Daniel

Paweł Daniel

Doktor prawa, starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego oraz postępo­wania administracyjnego.

Publikacje: Paweł Daniel