Wojciech Piórkowski

Wojciech Piórkowski

Radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych. Trener i wykładowca akademicki, w tym na studiach podyplomowych UAM. Autor licznych publikacji. Ekspert w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych realizowanych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC. Posiada 16-letnie doświadczenie jako prawnik w obsłudze prawnej instytucji publicznych oraz wykonawców i jako pełnomocnik w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą, a także w sprawach cywilnych, administracyjnych oraz z zakresu dyscypliny finansów publicznych.

Publikacje: Wojciech Piórkowski