Availability: W magazynie

Podstawy negocjacji. Enchiridion. Ujęcie lingwistyczne i prakseologiczne

SKU: PNE

40,00 

Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64512-93-3
Liczba stron: 188
Okładka: miękka

Opis

Skondensowana porcja wiedzy psychologicznej i lingwistycznej powinna pomóc każdemu czytelnikowi, który zdecyduje się ją zastosować, w tym, aby:

  • nakłonić siebie lub drugą osobę do mobilizowania woli i intelektu,
  • przyczynić się do wypracowania psychicznej spójności samego siebie,
  • przekazywać umiejętności związane z odkładaniem oczekiwanych gratyfikacji życiowych w czasie,
  • poszerzać poczucie wewnętrznej wolności.

Podtytuł tego opracowania nawiązuje do słowa enchiridion, które dla dawnych Greków oznaczało zarówno podręcznik, jak i sztylet; było więc interesującą metaforą sytuacji, w której wiedza stanowi narzędzie indywidualnej obrony.

Od strony pragmatyczno-edukacyjnej patrząc, rozprawa Jerzego Kolarzowskiego będzie pomocnym i zasobnym zbiorem – „przybornikiem” językowych formatów oraz technik dopasowywania i oddziaływania na siebie rozmówców, a umiejętności negocjowania stają się coraz ważniejsze we współczesnych społeczeństwach.
z recenzji prof. Lecha Ostasza

Jerzy Kolarzowski:

Prawnik i dziennikarz, profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Spis treści

Przedmowa
Proces komunikacji w perspektywie filozoficznych nurtów XX stulecia – między etyką a psycholingwistyką kognitywną

Rozdział 1. Dynamika i zmienność mowy – uzasadnianie metamodelu

Rozdział 2. Preferowane style myślenia – metaprogramy
2.1. Metaprogram I: Unikanie–Dążenie
2.1.1. Scenariusze unikania
2.1.2. Scenariusze dążenia
2.2. Metaprogram II: Wewnętrzne–Zewnętrzne (wewnętrzny autorytet–zewnętrzny autorytet)
2.2.1. Scenariusze oparte na wewnętrznym źródle odniesienia (wewnętrznym autorytecie)
2.2.2. Scenariusze polegające na zewnętrznym punkcie odniesienia (zewnętrznym źródle autorytetu)
2.3. Metaprogram III: Podobieństwa–Różnice
2.3.1. Scenariusze polegające na poszukiwaniu podobieństw
2.3.2. Scenariusze złożone: podobieństwa z różnicami w tle
2.3.3. Scenariusze różnicy
2.3.4. Scenariusze złożone: różnice z podobieństwami w tle
2.4. Metaprogram IV: Ja–Inni
2.4.1. Scenariusze nastawione na „ja”
2.4.2. Scenariusze nastawione na „innych”
2.5. Metaprogram V: Konieczność–Możliwość
2.5.1. Scenariusze konieczności
2.5.2. Scenariusze możliwości
2.6. Metaprogram VI: Szczegółowe–Globalne
2.6.1. Scenariusze szczegółowości
2.6.2. Scenariusze ogólności, globalności
2.7. Metaprogram VII: Proaktywne–Reaktywne
2.7.1. Scenariusze proaktywności
2.7.2. Scenariusze reaktywności
2.8. Metaprogram VIII: W Czasie–Przez Czas

2.8.1. Charakterystyka osób używających scenariuszy „W czasie”:
2.8.2. Opis osób używających scenariuszy „Przez czas”:
2.9. Badania metaprogramów i wchodzących w ich skład scenariuszy

Rozdział 3. Użycie presupozycji jako werbalnego środka wywierania wpływu w procesie komunikacji
3.1. Zwroty wprowadzająco-presupozycyjne
3.2. Presupozycje
3.2.1. Presupozycje zawierające „nie”
3.2.2. Presupozycje następstwa czasowego
3.2.3. „Spinacze”
3.2.4. Presupozycje świadomościowe
3.2.5. Zmiana czasu
3.2.6. Wieloznaczności
3.2.7. Liczebniki porządkowe i przymiotniki położenia
3.2.8. Przymiotniki stopniowane w pytaniach
3.2.9. Implikacje
3.2.10. Łączenie niewynikające
3.2.11. Presupozycje z ukryciem
3.2.12. Cytaty
3.2.13. Czytanie w myślach
3.2.14. Anonimowy autorytet
3.2.15. Nominalizacje
3.2.16. Czasownik niedookreślony
3.2.17. Generalizacja
3.2.18. Brakujący wskaźnik odniesienia
3.2.19. Pytanie jako krytyka
3.2.20. Pytanie jako zmuszenie do myślenia
3.2.21. Pytanie jako informacja
3.2.22. Pytanie jako podniesienie (podkreślenie) swojego statusu
3.2.23. Pytanie jako zmuszenie do podjęcia decyzji

Rozdział 4. Emocje i strukturalne algorytmy świadomości przydatne w ich rozpoznawaniu
4.1. Gniew
4.2. Lęk
4.3. Frustracja
4.4. Smutek
4.5. Odpowiedzialność
4.6. Krytyka

Rozdział 5. Opór w sytuacjach negocjacyjnych – założenia i przykłady

Rozdział 6. Proces decyzyjny. Wychodzenie poza pojęcie negocjacji

Rozdział 7. Etyczne i skuteczne: dwie kategorie poznania w lingwistycznej psychologii

Rozdział 8. Powinności i prawa w zależności od typologii relacji międzyludzkich

Rozdział 9. Aspekty sytuacji negocjacyjnych
9.1. Pierwszy aspekt sytuacji negocjacyjnych – zasady ogólne i ramy aranżacji spotkań
9.2. Drugi aspekt sytuacji negocjacyjnych – jasno określony cel
9.3. Trzeci aspekt sytuacji negocjacyjnych – wiedza z zakresu psychologii i psycholingwistyki

Rozdział 10. Podstawowe błędy popełniane w procesie negocjacji
10.1. Błędy w początkowych założeniach procesu negocjacji
10.2. Błędy psychologiczno-komunikacyjne
10.3. Błędy w zakresie rażącego naruszenia interesów strony przeciwnej

Rozdział 11. Kultura i płeć – one i oni w sytuacjach negocjacyjnych

Zakończenie

Apendiks
Zastępowanie domniemań presupozycyjnych przez zwroty kategorycznie jednoznaczne w tekście jurydycznym
1. Tekst jurydyczny/wypowiedź jurydyczna
2. Zwroty kategorycznie jednoznaczne
3. Zastępowanie presupozycji przez zwroty kategorycznie jednoznaczne – wybrane przykłady
3.1. Presupozycje zawierające „nie”
3.2. Presupozycje następstwa czasowego
3.3. „Spinacze”
3.4. Presupozycje zmiany czasu
3.5. Nominalizacje
3.6. Czasownik nieokreślony
3.7. Generalizacje
3.8. Brakujący wskaźnik odniesienia
4. Przykłady presupozycji wykorzystywanych w normach zawierających domniemania prawne i klauzule generalne
4.1. Przymiotniki stopniowane, przymiotniki niedookreślone
4.2. Łączenie niewynikające
4.3. Autorytet
5. Wnioski i postulaty – normy prawne bez presupozycji?
6. Tworzenie prawa i organizacja biur prawnych

Spis piśmiennictwa
Nota bibliograficzna