Jerzy Kolarzowski

Jerzy Kolarzowski

Prawnik i dziennikarz, profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Publikacje: Jerzy Kolarzowski