Availability: W magazynie

Oceny okresowe w administracji publicznej. Przewodnik

SKU: OOwAP

128,00 

Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-67236-04-1
Liczba stron: 237
Okładka: twarda

Opis

Czy w Twojej jednostce oceny okresowe stanowią skuteczne narzędzie do motywowania, czy raczej jest to przykry obowiązek? Oczekiwania pracowników administracji publicznej względem pracodawców rosną – chcą oni być doceniani, oczekują informacji zwrotnej i wskazania, z którymi zadaniami sobie radzą, a które działania wymagają poprawy. Co jednak zrobić, gdy informacje, które trzeba przekazać, nie są pozytywne? Na jakich kryteriach się oprzeć i jak poprowadzić rozmowę? Czy to możliwe, aby mimo nieuzyskania oczekiwanej oceny pracownik był pełen zapału do pracy?

Ten przewodnik to kompleksowy zbiór praktycznych informacji o ocenach okresowych pracowników administracji publicznej. Ukazuje możliwości i zalety wdrożenia kompetencyjnego systemu zarządzania. Zwraca uwagę na istotne, a często pomijane funkcje ocen pracowniczych, które powinny być traktowane nie tylko jako narzędzie rozliczania i korygowania błędów pracownika, ale także motywowania i nagradzania.

Obszerną część zajęły tu gotowe do wykorzystania wzory arkuszy ocen i sprawdzone metody ich przeprowadzania, a także modele rozmów oceniających pracownika. W opracowaniu znalazł się także bank około 80 pomocnych pytań wraz z instrukcją tworzenia nowych, dostosowanych do potrzeb jednostki. Autorka podpowiada, jak wybrać kompetencje adekwatne do poszczególnych stanowisk, oraz proponuje wskaźniki oceny i ich skale. Dzięki temu przełożony z łatwością określi i nazwie konkretne zachowania pracownika, by następnie wskazać mu, co powinien robić, a czego unikać, aby otrzymać ocenę, na której mu zależy.

Kto powinien korzystać z przewodnika? Na pewno instytucje, które planują wdrożyć skuteczny system ocen lub już to zrobiły i chciałyby czerpać z doświadczeń innych. Dla pracowników działów personalnych przydatne będą gotowe wzory, w tym regulamin i formularze ocen. Dla przełożonych – 30-dniowy dziennik coachingowy, dzięki któremu wypracują i wzmocnią nawyk przekazywania informacji zwrotnej. Prostota i przejrzystość przekazu sprawia, że książka może zainteresować tak naprawdę każdego, kto chce rozwinąć swoje umiejętności komunikowania się w zespole.

Karolina Wiśniewska:

Pracownik korpusu służby cywilnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem i koordynacji procesu ocen. Prowadzi szkolenia z komunikacji nastawionej na współpracę oraz formalno-praktycznych zagadnień związanych z ocenami pracowniczymi. Zwolenniczka prostego języka i otwartej komunikacji w relacjach międzyludzkich.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Zarządzanie kompetencjami
1.1. Wykorzystanie kompetencji w procesach zarządzania zasobami ludzkimi
1.1.1. Opisy stanowisk pracy
1.1.2. Rekrutacja i selekcja
1.1.3. Kompetencje a rozwój zawodowy pracowników
1.1.4. Przykład

Rozdział 2. Cele ocen okresowych
2.1. Cele ocen pracowniczych
2.2. Cele rozmowy oceniającej

Rozdział 3. System ocen okresowych
3.1. Wdrażanie systemu ocen pracowniczych
3.2. Wybór kompetencji
3.3. System ocen w służbie cywilnej
3.3.1. Pierwsze oceny w służbie cywilnej
3.3.2. Oceny okresowe w służbie cywilnej
3.4. Przykładowe kompetencje wraz ze skalą wskaźników

Rozdział 4. Narzędziownik menedżera
4.1. Model rozmowy oceniającej
4.2. Model oceny poszczególnych kompetencji
4.3. Model samooceny pracownika
4.4. Narzędzia wspierające skuteczną komunikację w procesie oceny
4.5. Bank pytań
4.6. Plan rozwoju kompetencji na przykładzie służby cywilnej
4.7. Rozwój kompetencji
4.8. Koło kompetencji – ćwiczenie
4.9. Kryteria oceny a opis stanowiska pracy (przykład służby cywilnej)

Rozdział 5. Błędy w systemie ocen
5.1. Błędy organizacyjne
5.2. Błędy oceniającego

Rozdział 6. Bieżąca informacja zwrotna
6.1. Narzędzia wspierające bieżącą informację zwrotną
6.2. GROW jako struktura prowadzenia rozmowy

Rozdział 7. Dodatki do wynagrodzeń w sferze administracji publicznej z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych pragmatyk
7.1. Regulamin ocen okresowych – wzór
7.2. Inne regulaminy ocen okresowych
7.3. Badanie satysfakcji z informacji zwrotnej – bieżącej i okresowej
7.4. E-mail zapraszający na rozmowę oceniającą – przykład
7.5. Opis stanowiska pracy – wzór
7.6. Formularz oceny opartej na modelu kompetencyjnym
7.7. Formularz ścieżki rozwoju – wzór

Rozdział 8. 30-dniowy menedżerski dziennik coachingowy

Bibliografia
Akty prawne