Bartosz Marcinkowski

Bartosz Marcinkowski

Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner kancelarii Domański Zakrzewski Palinki (DZP), szef zespołu ds. ochrony danych osobowych DZP. Dziedziną ochrony danych osobowych zajmuje się od ponad 20 lat, specjalizuje się w problematyce międzynarodowych (zwłaszcza transatlantyckich) transferów danych. Autor kilkudziesięciu teksów poświęconych ochronie danych osobowych, prelegent na licznych konferencjach i sympozjach w Europie, USA i Kanadzie.

Publikacje: Bartosz Marcinkowski