Katarzyna Kulesza

Katarzyna Kulesza

Prawnik w praktyce Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych DZP. Specjalizuje się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych kandydatów do pracy, pracowników i współpracowników oraz zatrudnianiem cudzoziemców. Zajmuje się także aspektami tworzenia aktów wewnątrzzakładowych w tym zakresie.

Publikacje: Katarzyna Kulesza