Availability: W magazynie

Sztuczna inteligencja, transfery, odpowiedzialność i inne wyzwania ochrony danych osobowych

SKU: SITOIIWODO

128,00 

Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-67236-05-8
Liczba stron: 508
Okładka: twarda

Opis

Czym różnią się role inspektora ochrony danych i procesora? Kiedy za naruszenia przepisów prawa ochrony danych osobowych może grozić odpowiedzialność karna? Jak wygląda ochrona prywatności dzieci w cyberświecie? Jak pandemia wpłynęła na podejście do kwestii ochrony danych i czy ochrona danych nadąży za rozwojem technologii?

Zdążyliśmy się już oswoić z zasadami rodo. Co chwilę jednak pojawiają się nowe pytania i problemy w miejscach, gdzie wcześniej nawet nie dostrzegaliśmy obecności danych osobowych. Wdrożenia rodo nie można traktować zatem jako jednorazową rewolucję, to proces nieustannego dostosowywania do stale zmieniających się warunków.

Grupa ekspertów – specjalistów w swoich dziedzinach stworzyła multidyscyplinarne opracowanie ukazujące zagadnienie ochrony danych osobowych w różnych ujęciach. Każdy rozdział to inna perspektywa. Poruszono tu m.in. problemy związane z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji, międzynarodowym transferem danych (TIA), wyrokiem TSUE w sprawie Google przeciwko CNIL czy postępowaniem rekrutacyjnym.

Marlena Sakowska-Baryła:

Doktor habilitowana nauk prawnych, profesor w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, jest radczynią prawną, partnerką w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelną kwartalnika „ABI Expert”. W 2022 r. znalazła się na „Liście 25 najlepszych prawniczek w biznesie” magazynu „Forbes Women” oraz Fundacji Women in Law wyróżniona w dziedzinie „Działalność naukowa”. Wpisana na LISTĘ 100 Osób, które w 2023 r. w wyróżniający sposób przyczyniły się do podniesienia umiejętności cyfrowych obywateli w Polsce. Specjalizuje się w prawie informacyjnym. Autorka ponad 170 publikacji, w tym redaktor naukowa komentarz do RODO oraz komentarza do UDIP, współautorka komentarza do ustawy o otwartych danych. Wykłada na kliku wyższych uczelniach. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Przeprowadziła kilkaset szkoleń, w których wzięło udział ponad 20 000 uczestników. Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.

Spis treści

Wykaz skrótów

Rozdział 1. Rozliczalność algorytmiczna
Gabriela Bar

Rozdział 2. Efektywne zarządzanie danymi a sztuczna inteligencja. Trenowanie, przejrzystość i wyjaśnialność. Ujęcie prawnoregulacyjne
Michał Nowakowski

Rozdział 3. Dane osobowe jako zasób – wdrażanie projektów AI w przedsiębiorstwie
Renata Wanat-Szelenbaum

Rozdział 4. Co to jest transfer danych?
Izabela Kowalczuk-Pakuła, Maciej Borkowski

Rozdział 5. Transfer Impact Assessment – nowy wymóg związany z międzynarodowym przekazywaniem danych osobowych
Damian Karwala

Rozdział 6. Odpowiedzialność karna za nieuprawnione pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych w sprawach z zakresu cyberprzestępczości
Agnieszka Gryszczyńska

Rozdział 7. Incydent, wina i kara. Problem granic odpowiedzialności administratora i procesora
Bartosz Marcinkowski

Rozdział 8. „Przymusowe” powierzenie przetwarzania w sektorze publicznym.
Marlena Sakowska-Baryła

Rozdział 9. Odpowiedzialność materialna inspektora ochrony danych zatrudnionego na podstawie stosunku pracy
Arleta Nerka

Rozdział 10. Rola inspektora ochrony danych w zgłaszaniu naruszeń ochrony danych osobowych
Beata Konieczna-Drzewiecka

Rozdział 11. Zakres ograniczeń kompetencji organów krajowych przewidziany w rodo
Krzysztof Wygoda

Rozdział 12. Orzeczenie, które będzie zapomniane? Glosa do wyroku TSUE w sprawie Google przeciwko CNIL
Michał Czerniawski

Rozdział 13. 10 kwestii, o których trzeba pamiętać, projektując usługi online
Mirosław Gumularz

Rozdział 14. Aplikacja zgodna z rodo
Michał Kluska, Adam Prokop

Rozdział 15. Ile zgód potrzeba na wysłanie e-maila marketingowego?
Mateusz Franke

Rozdział 16. Wybór i wdrożenie rozwiązań informatycznych zgodnie z 2xPbD
Mariola Więckowska

Rozdział 17. Ochrona danych w fazie projektowania dla usług chmury obliczeniowej według ENISA
Paweł Więckowski

Rozdział 18. Retencja danych kandydatów po zakończonej rekrutacji
Dominika Dörre-Kolasa, Michalina Kaczmarczyk

Rozdział 19. Ochrona danych osobowych w procesie zgłaszania naruszeń prawa na podstawie dyrektywy 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa – wybrane zagadnienia
Magdalena Czaplińska

Rozdział 20. Profilowanie dzieci dla celu marketingu cyfrowego w europejskim prawie ochrony danych osobowych. Między paternalizmem a potrzebą realizacji najlepiej pojętego interesu dziecka
Mateusz Kupiec

Rozdział 21. Postpandemiczna ochrona danych osobowych – aplikacje do cyfrowego śledzenia kontaktów a definicja danych osobowych
Damian Klimas

Bibliografia
Akty prawne
Orzecznictwo
Normy
Wytyczne, opinie i decyzje
Inne