Availability: W magazynie

Tworzenie regulaminów, polityk oraz procedur w dziale IT

Autor: Tomasz Cygan
SKU: TRPoPwDIT

60,00 

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66248-42-7
Liczba stron: 221
Okładka: twarda

Opis

Jakie dokumenty są potrzebne, kluczowe i obligatoryjne, a które tylko fakultatywne? Czy wystarczy przygotować je w postaci elektronicznej, czy muszą mieć również wersję drukowaną? Jak je opracować, by nie stały się tylko kolejnym niepotrzebnym dokumentem, ale znalazły realne zastosowanie w praktyce?

Tworzenie regulaminów w działach IT często traktowane jest jako przykry obowiązek. Tymczasem odpowiednio przygotowane i wdrożone procedury, mogą uratować firmę i instytucję od przykrych konsekwencji i kłopotów.

Niniejsza książka pomoże w przygotowaniu wewnętrznej dokumentacji, która uwzględnia wszelkie aspekty funkcjonowania działów IT zarówno w firmach prywatnych, jak i instytucjach publicznych. Autor na konkretnych przykładach omawia m.in. regulaminy pracy zdalnej, klauzule informacyjne oraz dokumenty z zakresu cyberbezpieczeństwa, polityki: prywatności, zarządzania licencjami czy przetwarzania danych osobowych zgodnie z rodo.

Dzięki lekturze tej pozycji czytelnik pozna zasady, które pomogą mu przygotować dokumentację informatyczną tak, by była spójna, kompletna, zrozumiała i zgodna z prawem. Dowie się też, jak sprawnie przeprowadzić audyt, szybko stworzyć praktyczny zbiór przepisów i odpowiednio go wdrożyć. Jest to publikacja, która z pewnością ułatwi zarządzanie organizacją w zakresie informatycznym i pomoże wyjść poza utarty schemat „kopiuj – wklej – wydrukuj”.

Tomasz Cygan:

Doświadczony konsultant i wykładowca, autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych, audytor wewnętrzny normy ISO/IEC 27001:2014-12.

Spis treści

Wykaz skrótów

Rozdział 1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Źródła prawa. Normy pozaprawne. Dobre praktyki
1.3. Źródła szablonów – zagadnienia prawnoautorskie
1.4. Procedura, regulamin, polityka, instrukcja – struktura i różnice

Rozdział 2. TWORZENIE DOKUMENTACJI INFORMATYCZNEJ ORAZ ZARZĄDZANIE NIĄ
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Zasady tworzenia dokumentacji
2.3. Metodologia tworzenia dokumentów. Plan dokumentacji
2.4. Zagadnienie audytu „zerowego” – inwentaryzacja zasobów
2.5. Osoby biorące udział w tworzeniu dokumentacji informatycznej
2.6. Wdrożenie dokumentu. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie
2.7. Przegląd dokumentacji
2.8. Zmiana dokumentacji informatycznej

Rozdział 3. STRUKTURA DOKUMENTACJI INFORMATYCZNEJ
3.1. Cele dokumentacji informatycznej i jej przedmiot
3.2. Adresaci dokumentacji informatycznej
3.3. Kluczowe pojęcia – „słowniczek pojęć”
3.4. Prawa i obowiązki w dokumentacji
3.5. Odpowiedzialność
3.6. Wyciąg z dokumentacji

Rozdział 4. PRZYKŁADOWE REGULAMINY, PROCEDURY I POLITYKI
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Zagadnienia informatyczne w regulaminie pracy
4.3. Polityki ochrony danych
4.4. Dokumentacja naruszeń ochrony danych osobowych
4.5. Dokumentacja z zakresu cyberbezpieczeństwa
4.6. Regulamin wykonywania pracy zdalnej
4.7. Procedura zarządzania licencjami
4.8. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
4.9. Polityka prywatności i klauzule informacyjne

Rozdział 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOKUMENTACJĘ INFORMATYCZNĄ
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Odpowiedzialność karna
5.3. Odpowiedzialność cywilna
5.4. Odpowiedzialność pracownicza
5.5. Odpowiedzialność administracyjna
5.6. Odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji informatycznej
5.7. Odpowiedzialność za wdrożenie dokumentacji informatycznej
5.8. Odpowiedzialność za utrzymywanie dokumentacji informatycznej
5.9. Odpowiedzialność za przestrzeganie dokumentacji informatycznej

Podsumowanie
Bibliografia
Akty prawne
Normy
Orzecznictwo