Agnieszka Grzelak

Agnieszka Grzelak

Doktor habilitowana nauk prawnych, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, adwokat, wieloletni pracownik urzędów administracji publicznej, autorka wielu publikacji z zakresu prawa UE i praw człowieka, w tym prawa do ochrony danych osobowych.

Publikacje: Agnieszka Grzelak