Mirosław Gumularz

Mirosław Gumularz

Doktor nauk prawnych, radca prawny w GKK Gumularz Kozik Kancelaria (www.gkklegal.pl), audytor wewnętrzny ISO 27001; adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie; wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych w wielu ośrodkach akademickich. Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem rodo do polskiego porządku prawnego. Obecnie członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji. Autor wielu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz e-commerce.

Publikacje: Mirosław Gumularz