Andrzej Boboli

Andrzej Boboli

Senior consultant w Olesiński & Wspólnicy sp.k., doradza na gruncie rodo m.in. europejskim liderom branży e-commerce, chemicznej i produkcyjnej. Projektował systemy transgranicznych transferów danych oraz uczestniczył w zespołach wprowadzających na polski rynek pierwsze rozwiązania typu cloud. Regularnie publi­kuje w dziennikach ogólnopolskich i prasie branżowej.

Publikacje: Andrzej Boboli