Kamila Koszewicz

Kamila Koszewicz

Adwokat, global privacy counsel odpowiedzial­na za kwestie przetwarzania danych osobowych w globalnej gru­pie spółek technologicznych. Od 2010 r. doradza liderom rynku i międzynarodowym grupom kapitałowym. Projektowała i wdra­żała systemy przetwarzania danych osobowych, w tym w obszarze rekrutacji i zatrudnienia oraz transgranicznego przetwarzania da­nych, a także realizowała kompleksowe audyty i badania due dili­gence. Autorka licznych publikacji i książek o tej tematyce.

Publikacje: Kamila Koszewicz