Agata Cisowska

Agata Cisowska

HR manager w Olesiński i Wspólnicy sp.k. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w działach personalnych dużych przedsiębiorstw, co zaowocowało praktyczną znajomością zagad­nień z wielu obszarów zarządzania zasobami i relacjami ludzkimi. Zajmowała się projektami wdrożenia narzędzi informatycznych dla HR. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozwojem orga­nizacji i personelu oraz outsourcingiem funkcji HR. Członek think tanku HR Influencers.

Publikacje: Agata Cisowska