Availability: W magazynie

Nadzór właścicielski i kontrola w spółkach komunalnych

SKU: NWiKwSK

10,00 

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65611-84-0
Liczba stron: 294
Okładka: twarda

Opis

Jakie zadania i w jakim czasie powinna wykonać jednostka samorządu terytorialnego wobec spółki komunalnej, której jest udziałowcem? Na jakich zasadach prowadzona jest kontrola i monitoring działalności spółki? W jaki sposób nadzór właścicielski powinien zapobiegać korupcji i niedozwolonym praktykom ograniczającym konkurencję?

Autorka omawia problemy i nieprawidłowości ujawnione w toku postępowań kontrolnych prowadzonych w spółkach komunalnych i organach samorządowych. Wskazuje ponadto na liczne przykłady dobrych praktyk i wzorców działania w zakresie polityki właścicielskiej oraz zasad nadzoru właścicielskiego.

W publikacji opisane zostały m.in.:
  • dostępne formy realizacji zadań samorządu terytorialnego,
  • przyczyny powstawania nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek,
  • różnice między nadzorem właścicielskim a nadzorem korporacyjnym,
  • zasady i cele nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez gminy,
  • obowiązki i uprawnienia rad nadzorczych w kontekście nadzoru właścicielskiego,
  • przedmiot indywidualnej kontroli wspólnika oraz rozwiązania instytucjonalne i proceduralne w tym zakresie.
Książka została przygotowana z myślą o pracownikach urzędów odpowiedzialnych za nadzór właścicielski oraz o pracownikach spółek komunalnych.
Barbara Mrozowska-Nieradko:

Prawnik, od 1990 r. pracownik administracji samorządowej, od 2010 r. sekretarz miasta Łodzi. Absolwentka Wydziału Prawa i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Doktorantka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od kilku lat zajmuje się problematyką nadzoru nad spółkami komunalnymi i funkcjonowania spółek samorządowych. Zagadnienia dotyczące działalności gospodarczej gminy stanowią przedmiot pozazawodowych zainteresowań, a także wystąpień i publikacji autorki.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Spółki komunalne jako sposób realizacji zadań samorządu terytorialnego
1.1. Zadania samorządu terytorialnego
1.2. Formy realizacji zadań
1.3. Przyczyny tworzenia spółek komunalnych i przystępowania do nich

Rozdział 2. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek komunalnych
2.1. Zapisy aktów założycielskich a obowiązujące regulacje prawne
2.2. Rzeczywista działalność spółki a uregulowania statutowe
2.3. Naruszenia pzp
2.4. Nieuczciwa konkurencja
2.5. Nieprawidłowości o charakterze zarządczym i organizacyjnym
2.6. Korupcja, mechanizmy korupcjogenne

Rozdział 3. Nadzór właścicielski – praźródło nieprawidłowości

Rozdział 4. Cele i zadania nadzoru właścicielskiego
4.1. Nadzór właścicielski a nadzór korporacyjny
4.2. Podmioty zobowiązane do nadzoru i kontroli spółek komunalnych
4.3. Zadania organu stanowiącego samorządu w zakresie kontroli i nadzoru nad spółkami komunalnymi
4.4. Polityka właścicielska gminy wobec nadzorowanych spółek i inne sposoby wyznaczania zasad i celów nadzoru właścicielskiego

Rozdział 5. Formy nadzoru właścicielskiego
5.1. Powoływanie, obowiązki i uprawnienia rad nadzorczych
5.2. Indywidualna kontrola wspólnika – przedmiot indywidualnej kontroli, rozwiązania instytucjonalne i proceduralne

Rozdział 6. Norma PN-ISO 37001:2016 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi – wymagania i wytyczne stosowania jako alternatywa dla procedur antykorupcyjnych w spółkach komunalnych

Podsumowanie
Bibliografia
Akty prawne
Orzecznictwo
Wykaz materiałów z postępowań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli