Arkadiusz Sputowski

Arkadiusz Sputowski

Audytor wewnętrzny i zewnętrzny, długoletni pracownik służb finansowych państwa i samorządu terytorialnego. Autor ponad 150 artykułów z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego. Doświadczony trener i wykładowca. Współautor kilkunastu książek poruszających problematykę dochodów państwa i jst, egzekucji administracyjnej, podatków lokalnych i audytu w jst. Członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Publikacje: Arkadiusz Sputowski