Availability: Nakład wyczerpany

Polszczyzna (nie)urzędowa. Redagowanie zrozumiałych pism w instytucjach publicznych

SKU: PNU

128,00 

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66248-18-2
Liczba stron: 277
Okładka: twarda

Brak w magazynie

Opis

Największą słabością pism urzędowych jest brak ich zrozumienia wśród adresatów. Dzięki tej książce możesz to zmienić, a Twoje komunikaty – mimo że oficjalne – będą lżejsze w odbiorze i przede wszystkim jasne.

Ile razy do Twojej jednostki zadzwonił interesant z prośbą o wytłumaczenie, o co chodzi w otrzymanym wezwaniu czy decyzji administracyjnej? Powodów mogło być wiele: zawiłe sformułowania, ciężka forma czy obszerne odwołania do podstawy prawnej.

W poradniku Autor zawarł najważniejsze reguły dotyczące ortografii, interpunkcji czy stylistyki pism urzędowych. Informacje te ułatwią rozpoznanie i wyeliminowanie błędów najbardziej oczywistych, choć niestety nadal często spotykanych. Czytelnik dowie się, jak odmienić problematyczne skróty czy trudne nazwiska, w którym miejscu postawić przecinek czy jak zastąpić formę bezosobową.

W opracowaniu nie brakuje również przykładów z życia wziętych. Autor analizuje szablonowe pisma i wskazuje, jak zastąpić treści niezrozumiałe dla przeciętnego Kowalskiego. Podpowiada, jak zacząć pismo zamiast: „Działając na podstawie artykułu/paragrafu/ustawy/zarządzenia…” czy „W odpowiedzi na pismo z dnia…” – tak aby informacja była krótka, zwięzła, a jednocześnie zawierała wszystko, co trzeba.

Michał Wiśnicki:

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa. Od lat zajmuje się kwestiami poprawności językowej w pismach urzędowych. Od 2007 r. prowadzi szkolenia poświęcone kulturze języka polskiego w pismach instytucji publicznych.

Spis treści

Wstęp

CZĘŚĆ PIERWSZA
Teoria, która sprawdza się w praktyce

Rozdział 1. Tyle teorii, ile trzeba
1.1. Kultura języka polskiego i inne takie
1.2. Zgodnie z normą – czyli z czym?
1.3. Stylowe pisma – czyli o stylu pism urzędowych

Rozdział 2. Zapis, czyli ortografia też jest ważna
2.1. Najpierw „jak”, potem „co”
2.2. Stosowanie wielkiej i małej litery
2.3. Pisownia łączna i rozdzielna
2.4. Cząstka nie
2.5. Zapis z dywizem lub myślnikiem

Rozdział 3. Praca zdalna – wymóg zmian w organizacji pracy
3.1. Po co nam interpunkcja?
3.2. Zastosowanie przecinka w tekstach urzędowych
3.2.1. Obowiązkowe zastosowanie przecinka
3.2.2. Obowiązkowy brak przecinka
3.2.3. Kiedy przecinek może być – ale nie musi…
3.3. Zastosowanie kropki w tekstach urzędowych
3.3.1. Kropka w pisowni liczebników porządkowych
3.3.2. Kropka w tytułach
3.3.3. Kropka w inicjałach imion i nazwisk
3.4. Zasady używania dwukropka
3.5. Zasady stosowania cudzysłowów
3.6. Skróty i skrótowce
3.6.1. Skróty
3.6.2. Skrótowce
3.6.3. Zapis daty

Rozdział 4. Co odmieniać, jak odmieniać?
4.1. My się deklinujemy!
4.2. Odmiana skrótowców
4.3. Odmiana wybranych liczebników
4.4. Odmiana nazwisk polskich
4.4.1. Nazwiska polskie – zasady ogólne
4.4.2. Nazwiska polskie – zasady szczegółowe
4.5. Odmiana nazwisk obcych
4.5.1. Nazwiska obce – zasady ogólne
4.5.2. Nazwiska obce – zasady szczegółowe
4.6. Imiona polskie i obce

Rozdział 5. Poskładać to wszystko
5.1. Do czego służy składnia i dlaczego jest taka ważna?
5.2. Charakterystyka składni w pismach urzędowych – uwagi ogólne
5.3. Dopasowanie składniowe, czyli o związkach zgody i rządu
5.3.1. Związki zgody
5.3.2. Związki rządu
5.4. Skróty składniowe
5.5. Szyk wyrazów w zdaniu
5.5.1. Stosowanie szyku neutralnego
5.5.2. Szyk przydawek
5.5.3. Grupy przydawkowe i okolicznikowe
5.6. Wtórne związki składniowe
5.7. Homonimia składniowa
5.8. Zastosowanie imiesłowów zakończonych na -ąc
5.9. Struktury paralelne w zdaniach złożonych

Rozdział 6. Słowa, słowa, słowa…
6.1. Forma i treść, czyli o wadze słów w komunikacji językowej
6.2. Paronimy w tekstach użytkowych
6.3. Nieznajomość znaczeń słów
6.4. Konstrukcje pleonastyczne i tautologiczne
6.5. Nadmierna terminologizacja w pismach urzędowych
6.6. Moda językowa
6.7. Łączliwość leksykalna

Rozdział 7. Zachować dobry styl
7.1. Problemy ze stylem
7.2. Lista grzechów głównych pism urzędowych
7.3. Test na mglistość tekstu
7.4. Długość zdań
7.5. Styl nominalny
7.6. Struktury szablonowe
7.7. Schematyzm komunikatów zapożyczonych z pism prawnych

CZĘŚĆ DRUGA
Praktyka dla praktyków

Rozdział 1. Kształt pism oficjalnych
1.1. Części składowe pisma
1.2. Charakterystyka poszczególnych elementów pisma
1.3. Formatowanie tekstu
1.3.1. Czcionka i parametry pisma
1.3.2. Wcięcia i odstępy

Rozdział 2. Pomocne wzory – od ręki
2.1. Wzory skrótów stosowanych często w urzędach
2.2. Wzory pisowni i odmiany najczęstszych typów skrótowców
2.3. Wzory odmian nazwisk
2.3.1. Nazwiska kobiet (polskie)
2.3.2. Nazwiska mężczyzn (polskie)
2.3.3. Nazwiska kobiet (obcojęzyczne)
2.3.4. Nazwiska mężczyzn (obcojęzyczne)
2.3.5. Imiona polskie i obce
2.4. Odmiana nazw geograficznych
2.5. Wykaz nadużywanych wyrazów pochodzących z tekstów unijnych
2.6. Test na mglistość tekstów urzędowych (test Gunninga)

Rozdział 3. Edytorskie niuanse

Zestaw ćwiczeń – nie tylko dla chętnych
1. Ortografia i interpunkcja
2. Odmiana wyrazów
3. Składnia
4. Leksyka i stylistyka

Zestaw ćwiczeń – nie tylko dla chętnych (klucz do ćwiczeń)
1. Ortografia i interpunkcja
2. Odmiana wyrazów
3. Składnia
4. Leksyka i stylistyka

Bibliografia