Krzysztof Gruszecki

Krzysztof Gruszecki

Radca prawny specjalizujący się w sprawach z zakresu ochrony środowiska. W przeszłości etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, a później sędzia w WSA w Gdańsku oraz w Bydgoszczy. Autor wielu publikacji dotyczących szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska oraz postępowania administracyjnego, w tym wielokrotnie wznawianych komentarzy do ustawy o ochronie przyrody oraz Prawa ochrony środowiska.

Publikacje: Krzysztof Gruszecki