Michał Wiśnicki

Michał Wiśnicki

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa. Od lat zajmuje się kwestiami poprawności językowej w pismach urzędowych. Od 2007 r. prowadzi szkolenia poświęcone kulturze języka polskiego w pismach instytucji publicznych.

Publikacje: Michał Wiśnicki