Magdalena Durzyńska

Magdalena Durzyńska

Doktor nauk prawnych, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, autorka publikacji z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami.

Publikacje: Magdalena Durzyńska