Barbara Mrozowska-Nieradko

Barbara Mrozowska-Nieradko

Prawnik, od 1990 r. pracownik administracji samorządowej, od 2010 r. sekretarz miasta Łodzi. Absolwentka Wydziału Prawa i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Doktorantka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od kilku lat zajmuje się problematyką nadzoru nad spółkami komunalnymi i funkcjonowania spółek samorządowych. Zagadnienia dotyczące działalności gospodarczej gminy stanowią przedmiot pozazawodowych zainteresowań, a także wystąpień i publikacji autorki.

Publikacje: Barbara Mrozowska-Nieradko