Availability: W magazynie

Partnerstwo na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

SKU: PNRPBRDwP

60,00 

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66248-06-9
Liczba stron: 298
Okładka: miękka

Opis

Czy praca zdalna jest dla każdego? Komu i w jakich okolicznościach przysługuje do niej prawo? W jaki sposób należy złożyć wniosek o pracę zdalną i czy jest to obligatoryjne? Czy pracodawca ma prawo taki wniosek odrzucić? A przede wszystkim, jakie warunki należy spełnić, aby praca zdalna stała się realną możliwością przynoszącą oczekiwane rezultaty i pracownikowi, i pracodawcy?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w wyjątkowym przewodniku, który pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości związane ze zmianami w prawie pracy w kontekście świadczenia pracy zdalnej. Jest to zbiór cennych wskazówek dotyczących praw i obowiązków obydwu stron umowy o pracę. Poradnik pokazuje formalnoprawne uwarunkowania wprowadzenia pracy zdalnej, do których zobowiązany jest pracodawca, oraz wynikające z tego finansowe konsekwencje.

Autor w przystępny sposób przedstawia treść umowy o pracę oraz zawarte w niej informacje o warunkach zatrudnienia pracownika świadczącego pracę zdalną; omawia sposób wprowadzenia pracy zdalnej jako porozumienia między pracownikiem i pracodawcą; zwraca uwagę na prawo do bycia offline oraz przedstawia rekomendacje dotyczące wypracowania bieżących i okresowych metod raportowania wyników pracy zdalnej.

Publikacja ujmuje temat kompleksowo, co czyni ją nieocenionym wsparciem dla kadrowych, menedżerów i pracodawców, a także każdego pracownika, który chce poznać wady i zalety pracy zdalnej oraz związane z nią prawa i obowiązki.

Książka została wzbogacona o edytowalne wzory dokumentów niezbędnych do wprowadzenia pracy zdalnej, m.in.: wniosek o pracę zdalną, porozumienie stron zmieniające umowę o pracę w związku ze złożonym wnioskiem o pracę zdalną, oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z procedurą ochrony danych osobowych.

Teresa Gądek-Hawlena:

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorka wielu opracowań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, transportu w turystyce oraz logistyki pocztowej.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego jako przedmiot badań naukowych
1.1. Bezpieczeństwo w systematyce potrzeb indywidualnych i społecznych
1.2. Istota bezpieczeństwa ruchu drogowego
1.3. Etapy rozwoju badań bezpieczeństwa ruchu drogowego
1.4. Wybrane ekonomiczne modele bezpieczeństwa ruchu drogowego

Rozdział 2. Ekonomiczno-społeczne przesłanki działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce
2.1. Rozpoznanie głównych czynników powodujących zagrożenia w ruchu drogowym
2.2. Kwantyfikacja kosztów wypadków drogowych
2.3. Relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym a wypadkami drogowymi
2.4. Kierunki działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Rozdział 3. Identyfikacja podmiotów wpływających na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce
3.1. Kompetencje podmiotów sektora publicznego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
3.2. Działalność społeczna podmiotów sektora prywatnego
3.3. Rola organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz społeczeństwa

Rozdział 4. Partnerstwo jako metoda oddziaływania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego
4.1. Partnerstwo i czynniki determinujące jego powodzenie
4.2. Partnerstwo publiczno-prywatne
4.3. Partnerstwo publiczno-społeczne
4.4. Partnerstwo prywatno-społeczne
4.5. Partnerstwo wielosektorowe
4.6. Efekty działań podejmowanych w ramach partnerstwa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Rozdział 5. Modele partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce – propozycje rozwiązań
5.1. Cel, opis narzędzia i procesu badawczego na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przez podmioty sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe
5.2. Postrzeganie współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przez podmioty sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe
5.3. Możliwości popularyzowania partnerstwa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Spis aktów prawnych
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3