Zbigniew Leszczyński

Zbigniew Leszczyński

Były arbiter i trener Urzędu Zamówień Publicznych. Członek założyciel i wieloletni członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, członek Izby Inżynierów Budownictwa. Biegły sądowy z zakresu realizacji i rozliczania umów o roboty budowlane zawieranych na podstawie pzp oraz budownictwa. Zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy. Doświadczony wykładowca, autor wielu książek i artykułów na temat zamówień publicznych.

Publikacje: Zbigniew Leszczyński