Teresa Gądek-Hawlena

Teresa Gądek-Hawlena

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorka wielu opracowań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, transportu w turystyce oraz logistyki pocztowej.

Publikacje: Teresa Gądek-Hawlena