Magdalena Michałowska

Magdalena Michałowska

Członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy KE. Ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia oraz ds. zamówień współfinansowanych ze środków UE, doradca i wykładowca. Prowadzi szkolenia z prawa zamówień publicznych i prawa europejskiego, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Publikacje: Magdalena Michałowska