Availability: W magazynie

Geneza, kształt i przemiany samorządu terytorialnego w Polsce po 1990 roku

40,00 

Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65611-17-8
Liczba stron: 134
Okładka: miękka

Opis

W książce opisano genezę, ewolucję i kształt polskiego, odrodzonego w roku 1990 samorządu terytorialnego, rozumianego jako wspólnota społeczna i instytucja publiczna. Na konkretnych przykładach autorzy chcą przybliżyć Czytelnikowi obraz samorządu terytorialnego od momentu jego powstawania do dzisiaj. Przedstawiają z punktu widzenia własnych zainteresowań badawczych elementy szczególnie istotne, formułują wnioski, które ich zdaniem decydują o miejscu samorządu terytorialnego w całym polskim systemie władzy publicznej.

Kolejne rozdziały książki zostały napisane przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, przygotowane przez politologów i prawników, ale i przez socjologów polityki i administracji. Wśród autorów znajdują się badacze związani z kluczowymi w kraju ośrodkami akademickimi zajmującymi się tą problematyką, tj.: Collegium Civitas, Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, Uniwersytetem Warszawskim oraz koordynatorem całego projektu badawczego – Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

J. Paweł Gieorgica:

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, wywodzi się ze środowiska naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej od asystenta do profesora. Wykładał i prowadził badania naukowe w wielu krajowych, europejskich oraz zamorskich uczelniach (m.in. w Kanadzie, USA i Japonii), pełnił funkcje akademickie, administracyjne, biznesowe, eksperckie oraz w krajowych i międzynarodowych organizacjach pożytku społecznego. Autor ponad 100 prac naukowych, w tym kilkunastu monografii z zakresu nauki o polityce, socjologii polityki i władzy lokalnej, stosunków międzynarodowych i zarządzania. Obecnie pracuje jako profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Stanisław Faliński:

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Stanisław Faliński
WARSZAWSKIE ŚRODOWISKO KOMITETÓW OBYWATELSKICH „SOLIDARNOŚĆ” JAKO INICJATOR DECENTRALIZACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WARSZAWY

Waldemar Siemiński
EWOLUCJA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE W LATACH 1990–2008

J. Paweł Gieorgica
POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW W WYMIARZE LOKALNYM

Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – WYBRANE ZAGADNIENIA

Przemysław Czernicki, Jerzy Kolarzowski
PARADYGMAT STOSOWANIA INFORMATYKI W ADMINISTRACJI ELEKTRONICZNEJ. WYBRANE PROBLEMY

Sebastian Kozłowski
ZAŁOŻENIA DO IDENTYFIKACJI PRZESZKÓD INSTYTUCJONALIZACJI SAMORZĄDU LOKALNEGO W POLSCE

Akty prawne
Bibliografia