J. Paweł Gieorgica

J. Paweł Gieorgica

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, wywodzi się ze środowiska naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej od asystenta do profesora. Wykładał i prowadził badania naukowe w wielu krajowych, europejskich oraz zamorskich uczelniach (m.in. w Kanadzie, USA i Japonii), pełnił funkcje akademickie, administracyjne, biznesowe, eksperckie oraz w krajowych i międzynarodowych organizacjach pożytku społecznego. Autor ponad 100 prac naukowych, w tym kilkunastu monografii z zakresu nauki o polityce, socjologii polityki i władzy lokalnej, stosunków międzynarodowych i zarządzania. Obecnie pracuje jako profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Publikacje: J. Paweł Gieorgica