Availability: W magazynie

Prawo a nanotechnologia. Komercjalizacja wyników badań naukowych z zakresu nanotechnologii

40,00 

Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-64611-76-5
Liczba stron: 136
Okładka: miękka

Opis

Jest to pozycja, która może znaleźć czytelników nie tylko w gronie prawniczym, ale również wśród naukowców zajmujących się szeroko rozumianą nanotechnologią, a którym brakuje uporządkowanej wiedzy na tematy prawa związanego z nanotechnologią. Książka umożliwi wielu naukowcom znacznie szybszy dostęp do podstawowych interpretacji prawnych związanych z tematyką nanotechnologii.
dr Beata Kalska-Szostko (Instytut Chemii UwB)

Pracę należy określić jako rzetelną, wiarygodną prezentację prawnych aspektów nowego zagadnienia technicznego o dużym znaczeniu praktycznym.
prof. dr hab. Przemysław Saganek (Instytut Nauk Prawnych PAN)

Magdalena Rutkowska-Sowa:

Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, rzecznik patentowy. Autorka publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa o szkolnictwie wyższym.

Marcin Jurewicz:

Adiunkt w Katedrze Marketingu i Przedsiębiorczości na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Autor publikacji z zakresu prawa handlowego oraz prawa administracyjnego (w nanotechnologii i nanobiotechnologii).

Spis treści

Wykaz skrótów

Rozdział 1. Uwagi wprowadzające

Rozdział 2. Uregulowania prawne wytwarzania i stosowania substancji chemicznych w postaci nanomateriału
2.1. Wprowadzanie do obrotu i stosowanie substancji chemicznych w formie nanomateriału
2.2. Bezpieczeństwo pracy z nanomateriałami

Rozdział 3. Prawne aspekty dopuszczania do obrotu i stosowania produktów zawierających nanomateriały
3.1. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów zawierających nanomateriały
3.2. Szczegółowe wymagania w odniesieniu do bezpieczeństwa produktów mających w składzie nanomateriały

Rozdział 4. Uregulowania prawne ochrony środowiska w aspekcie wykorzystywania nanotechnologii
4.1. Obecność nanocząstek w elementach środowiska i odpadach
4.2. Zastosowanie nanomateriałów w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Rozdział 5. Patent na wynalazek z zakresu nanotechnologii
5.1. Przesłanki zdolności patentowej
5.2. Zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu w trybie krajowym
5.3. Strona oraz pełnomocnik w postępowaniu przed UPRP
5.4. Patent europejski
5.5. Zgłoszenia patentowe z zakresu nanotechnologii a praktyka urzędów patentowych

Rozdział 6. Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu nanotechnologii
6.1. Komercjalizacja bezpośrednia
6.2. Komercjalizacja pośrednia
6.3. Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych przez uczelnie publiczne
6.4. Instytuty badawcze jako podmioty uczestniczące w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Podsumowanie

Załączniki
Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Orzecznictwo