Anna Elżbieta Nieć

Anna Elżbieta Nieć

Prawnik specjalizujący się w prawie ochrony środowiska oraz normalizacji i ocenie zgodności w tym obszarze. Członek założyciel Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Autorka i współautorka publikacji, komentarzy praktycznych i opinii na temat szkód w środowisku, zarządzania środowiskowego, ochrony środowiska w procesach inwestycyjnych, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz gospodarce odpadami.

Publikacje: Anna Elżbieta Nieć