Magdalena Rutkowska-Sowa

Magdalena Rutkowska-Sowa

Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, rzecznik patentowy. Autorka publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa o szkolnictwie wyższym.

Publikacje: Magdalena Rutkowska-Sowa