Availability: W magazynie

Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

SKU: PKDJB

10,00 

Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65611-67-3
Liczba stron: 290
Okładka: twarda

Opis

Jak nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont wpłynie na politykę rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych? W jaki sposób znowelizowane przepisy zmieniły zasady tworzenia zakładowego planu kont oraz prowadzenia ewidencji bilansowej i pozabilansowej?

Niniejsze opracowanie stanowi praktyczny przewodnik zawierający objaśnienia do poszczególnych kont przewidzianych dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia nowe regulacje ustaw podatkowych i wytyczne KSR nr 11, określające zasady ujmowania środków trwałych, a także nowe wymogi sporządzania sprawozdań finansowych wpływające na kształt planu kont. Poza komentarzem do kont ustalonych przez ustawodawcę publikacja przedstawia:

  • przykładową dekretację na każdym z kont księgowych,
  • najważniejsze zasady ujmowania operacji gospodarczych,
  • podstawowe kategorie wyceny aktywów i pasywów,
  • powiązania kont księgowych z pozycjami sprawozdania finansowego,
  • tekst nowego rozporządzenia wraz z załącznikami.

Publikacja jest adresowana do głównych księgowych oraz pracowników działów księgowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Dorota Adamek-Hyska:

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni publicznej, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Autorka licznych artykułów specjalistycznych publikowanych na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych na temat rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Polityka rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – ogólne założenia

Rozdział 2. Zasady tworzenia zakładowego planu kont

Rozdział 3. Zasady ujmowania operacji gospodarczych na kontach księgowych

Rozdział 4. Komentarz do standardowego wykazu kont księgowych dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
4.1. Zespół 0 „Aktywa trwałe”
4.2. Zespół 1 „Środki pieniężne i rachunki bankowe”
4.3. Zespół 2 „Rozrachunki i rozliczenia”
4.4. Zespół 3 „Materiały i towary”
4.5. Zespół 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”
4.6. Zespół 5 „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”
4.7. Zespół 6 „Produkty”
4.8. Zespół 7 „Przychody, dochody i koszty”
4.9. Zespół 8 „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”
4.10. Konta pozabilansowe

Rozdział 5. Powiązanie kont księgowych ze sprawozdaniem finansowym jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Aneks. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.

Spis aktów prawnych
Bibliografia
Skorowidz