Dorota Adamek-Hyska

Dorota Adamek-Hyska

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni publicznej, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Autorka licznych artykułów specjalistycznych publikowanych na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych na temat rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Publikacje: Dorota Adamek-Hyska