Tomasz Nowak

Tomasz Nowak

Doktor nauk prawnych, pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego – Zakładzie Zobowiązań i Procedur Podatkowych.

Publikacje: Tomasz Nowak