Tomasz Burczyński

Tomasz Burczyński

Doktor nauk prawnych, radca prawny, wspólnik GWW Tax, specjalizujący się w sporach podatkowych. W 2016 r. zajął II miejsce w rankingu Gazety Prawnej w kategorii „spory przed sądami”. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu procedur administracyjnych i sądowych, materialnego prawa podatkowego oraz prawa informatycznego.

Publikacje: Tomasz Burczyński