Availability: W magazynie

Dokumentacja pracownicza w praktyce – nowe zasady i wzory dokumentów

SKU: DPwP

10,00 

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66248-02-1
Liczba stron: 243
Okładka: twarda

Opis

W jaki sposób zgodnie z nowymi przepisami pracodawca powinien prowadzić i przechowywać dokumentację pracowniczą? Co w praktyce oznacza przejście z formy papierowej na elektroniczną? Jak rodo wpłynęło na zasady pozyskiwania i przetwarzania informacji o pracownikach przez pracodawcę?

Książka stanowi praktyczne źródło informacji na temat najważniejszych kwestii związanych z prowadzeniem i przechowywaniem akt osobowych – od momentu zatrudnienia aż po zakończenie stosunku pracy.

Autorzy w przystępny sposób wyjaśniają, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, jak powinny wyglądać dane dokumenty oraz w której części akt należy je przechowywać. Tłumaczą również, w jaki sposób pracodawca może wykazać dopełnienie należytej staranności w procesie ustalania uprawnień pracowniczych, tak aby skutecznie zabezpieczyć własne interesy.

Opracowanie zawiera przydatny zbiór wzorów dokumentów, dostępnych w wersji edytowalnej na płycie CD, dotyczących m.in.:

  • zestawienia godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę,
  • informacji o zastosowaniu monitoringu w zakładzie pracy,
  • umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy,
  • zawiadomienia o zastosowaniu wobec pracownika kary porządkowej,
  • ewidencji czasu pracy zatrudnionego pracownika.
Łukasz Paroń:

Wieloletni redaktor naczelny czasopisma „Kadry i Płace w Administracji” oraz pracownik służb kadrowo-płacowych, doświadczony trener i szkoleniowiec, autor kilkudziesięciu artykułów z obszaru prawa pracy, a także autor i współautor kilku publikacji książkowych poświęconych tej tematyce.

Marek Choczaj:

Praktyk, wieloletni pracownik instytucji nadzorującej przestrzeganie prawa pracy, wykładowca, szkoleniowiec. Autor wielu artykułów w fachowych czasopismach i kilku książek. Koncentruje się głównie na rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych dotyczących zbiorowego i indywidualnego prawa pracy.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Formy i postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej
1.1. Dokumentacja pracownicza – zakres podmiotowy i przedmiotowy
1.2. Oryginały czy kopie
1.3. Dokumentacja pozapracownicza
1.4. Kontynuacja zatrudnienia a prowadzenie dokumentacji pracowniczej
1.5. Atypowe dokumenty pracownicze
1.6. Dokumenty osobowe gromadzone przez pracodawcę
1.7. Pomocnicze wzory dokumentów
1.8. Udostępnianie dokumentacji pracowniczej
1.9. Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej
1.10. Wydawanie dokumentacji pracowniczej
1.11. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej
1.12. Dokumentacja w postaci elektronicznej
1.13. Zmiana postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej
1.14. Przesyłanie informacji teleinformatycznej
1.15. Przejęcie pracowników a obowiązek przekazania dokumentacji
1.16. Bezpieczeństwo przechowywania dokumentacji pracowniczej

Rozdział 2. Akta osobowe
2.1. Akta osobowe i ich porządek
2.2. Część A akt osobowych
2.3. Część B akt osobowych
2.4. Część C akt osobowych
2.5. Część D akt osobowych
2.6. Dokumentacja pracownicza niestanowiąca akt osobowych
2.7. Przepisy przejściowe

Rozdział 3. Wzory dokumentów
3.1. Wzory druków związanych ze świadczeniem pracy na podstawie umów cywilnoprawnych – umów zlecenia
3.1.1. Wzór umowy zlecenia
3.1.2. Wzór zestawienia godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę
3.2. Wzory druków do części B akt osobowych
3.2.1. Wzór oświadczenia o danych osobowych pracownika
3.2.2. Wzór umowy o pracę
3.2.3. Wzór zakresu obowiązków
3.2.4. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem pracy, zasadami BHP oraz tajemnicą
3.2.5. Wzór informacji o zastosowaniu monitoringu w zakładzie pracy
3.2.6. Wzór informacji o warunkach zatrudnienia
3.2.7. Wzór porozumienia zmieniającego
3.2.8. Wzór wypowiedzenia zmieniającego
3.2.9. Wzór umowy o powierzeniu mienia
3.2.10. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania mienia
3.2.11. Wzór wniosku o urlop macierzyński
3.2.12. Wzór wniosku o łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy
3.2.13. Wzór wniosku o obniżony wymiar czasu pracy w związku z prawem do urlopu wychowawczego
3.2.14. Wzór oświadczenia o korzystaniu przez pracownika z uprawnień rodzicielskich
3.3. Wzory druków do części C akt osobowych
3.3.1. Wzór rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem
3.3.2. Wzór umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
3.4. Wzory druków do części D akt osobowych
3.4.1. Wzór wniosku o nałożenie kary porządkowej – druk fakultatywny
3.4.2. Wzór pisma dokumentującego wysłuchanie pracownika przed nałożeniem kary porządkowej – druk fakultatywny
3.4.3. Wzór zawiadomienia o zastosowaniu wobec pracownika kary porządkowej – druk obligatoryjny
3.4.4. Wzór zawiadomienia reprezentującej pracownika organizacji związkowej o wniesieniu sprzeciwu
3.4.5. Wzór pisma pracodawcy odrzucającego sprzeciw pracownika – druk obligatoryjny
3.5. Wzory dokumentów pracowniczych niestanowiących dokumentacji osobowej
3.5.1. Wzór ewidencji czasu pracy zatrudnionego pracownika
3.5.2. Wzór wniosku w sprawie udzielenia zwolnienia celem załatwienia spraw osobistych
3.5.3. Wzór wniosku o udzielenie zwolnienia od pracy na podstawie art. 188 kp
3.5.4. Wzór wniosku o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy na podstawie art. 142 kp
3.5.5. Wzór wniosku w sprawie stosowania zmiennych godzin rozpoczynania pracy
3.5.6. Wzór wniosku w sprawie stosowania przedziału czasowego rozpoczynania i kończenia pracy
3.5.7. Wzór ustalenia zadaniowego czasu pracy
3.5.8. Wzór wniosku o udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę świadczoną w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
3.6. Dokumenty związane z ubieganiem się o urlop wypoczynkowy i udzielenie urlopu wypoczynkowego
3.6.1. Wzór wniosku urlopowego
3.6.2. Wzór wniosku o ustalenie urlopu w planie urlopów

Akty prawne
Orzecznictwo
Indeks rzeczowy